Asansör Kabinleri

Asansör Kabinleri

Asansör kabinimiz, kullanılacak asansör tipine göre farklı teknik ve tasarım özelliklerine sahiptir. İnsan asansörü kabinler, yük asansörü kabinleri, monşarj (yemek) asansörü kabinleri, araç asansörü kabinleri, sedye asansörü kabinleri ve panoramik asansör kabinlerimiz birçok farklı malzeme çeşidi ile tasarlanır ve üretilirler.

Asansör periyodik kontrol yönetmeliği 8.  maddesi 4.fıkrası ; ''periyodik kontrolün yaptırlımasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.'' ve 9. maddenin 1. fıkrası ; İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için bakanlık tarafıdan yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından bir tanesi ile protokol imzalar'' hükümler bulunmaktadır. İlgili hükümler gereğince her bina yöneticisi , binasındaki asansörün periyodik kontrolünü yaptırma konusunda 1. derecede sorumludur. Bağlı bulunduğu ilçede yetkili A tipi muayene kuruluşuna başvuruda bulunarak yöneticisi olduğu binanın asansörünün periyodik kontrolünü yaptırmalıdır.

Yıllık periyodik kontrolün amacı , Asansörün kullanıcılaarın ve bakım personelinin güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek durumda olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu doğrultuda yıllık periyodik kontrollerin yaptırılması , güvenli olmayan Asansörlerin güvenli hale getirilerek kullanıma uygun hale getirilmesi bina yöneticisinin asli görevlerindendir.

Ayrıca , bina sorumlusu tarafından periyodik kontrolüne izin verilmeyen yada güvenli hale getirilmeyen asansör ,A tipi muayene kuruluşu tarafından yönetmeliğin 29. maddesi 2.fıkrası uyarınca , mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir ve bina yönetimine gerekli bildirimler yapılır.

Bu bilgiler doğrultusunda tüm bina yöneticilerinin güvenli asansör kullanımı konusunda yönetmelik gereklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

İletişim Formu

Bize iletişim bilgilerinizi gönderin, uzman personelimiz sizi arasın.

YUKARI